På festivalkontoret
(Poppes plass)


Via TicketCo:
canalstreet.ticketco.no


hashtag #csarendal

Sparebanken Sør

1. januar 2014 fusjonerte Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og nærhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gjør Sparebanken Sør til det naturlige førstevalget for privatpersoner og næringsliv i bankens markedsområde. Sparebanken Pluss' historie går helt tilbake til 1824 da Christianssands Sparebank ble etablert. Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet. Begge banker var blant de første sparebankene i Norge. Etter fusjonen 1. januar 2014 har vi 40 ekspedisjonskontorer og sysselsetter over 480 årsverk i Sparebanken Sør.
Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Navn:  
Epost: